مجلس الوزراء شارع الفن MyTailorsAndCo
مجلس الوزراء شارع الفن MyTailorsAndCo
مجلس الوزراء شارع الفن MyTailorsAndCo
مجلس الوزراء شارع الفن MyTailorsAndCo

مجلس الوزراء شارع الفن

قائمة الأسعار
€ 22.620,00
قائمة الأسعار
سعر مخفض
€ 22.620,00
سعر الوحدة
إلى 
توفر
أمضى
الضرائب المدرجة.

Un pezzo unico realizzato da Julien ، مصمم مصمم Che è un مصمم Amatoriale di Street Art ، تشي ها بورتاتو a giovane artista di strada di talento.
Ha progettato l'interno in uno stile del XVIII - XIX secolo، con una scatola che si adatta perfettamente.
Sycamore con una Solida bacchette di ebano gabonese e fibra di carbonio per entrambe le compresse.

حجم 

طول 130 سم
العرض 45 سم
الارتفاع 111 سم

Accanto all sue creazioni، Julien ha anche creato su misura e su richiesta.

طلب عرض أسعار